نشانی: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی شیمی

شماره تماس:64543175،64543155

فکس:66405847

پست الکترونیکی:greentech@aut.ac.ir


چنانچه سئوال و یا درخواستی دارید لطفاً در بخش پایین آن را مطرح نمایید.  
* نام و نام خانوادگی:
 
* پست الكترونیکی:
 
* سئوال:
 
لطفاً عبارتی را كه در تصویر زیر مشاهده می‌كند وارد نمایید:
(به بزرگ و كوچك بودن حروف دقت نمایید)