اعضای کمیته علمی دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی‌های سبز برای آینده پایدار

                    
 • دکتر نرگس فلاح
    
   
   
 • دکتر غلامرضا پازوکی
   
 • دکتر سجاد حبیب­ زاده
 
 • دکتر مصطفی کشاورز مروجی
 
 
 • دکتر حمید مدرس
 
 
 • دکتر مهرداد مظفریان
 
 • دکتر بهرام دبیر
   
 
 • دکتر عباس نادری فر
 
 • دکتر محمد رحمانی
   
 
 • دکتر لیلا نصر آزادانی
 
   
 • دکتر منصوره سلیمانی
 
 • دکتر منوچهر نیک آذر