پژوهشگران، محققان، دانشجویان و صنعت گران محترم، هزینه های دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار به شرح زیر اعلام می شود

هزینه شرکت در کنفرانس به ازاء هر نفر 250 هزار تومان می باشد.

هزینه ثبت نام و حضور در کارگاه های قابل برگزاری در کنفرانس بسته به نوع کارگاه از اینجا قابل مشاهده است.

هزینه مقالات ارسالی به کنفرانس که پس از گذراندن مرحله داوری و پذیرش شدن در کنفرانس اخذ می گردد از اینجا قابل مشاهده است.

توجه :

بنابر مصوبه شورا و کمیته اجرائی کنفرانس و به منظور استقبال هرچه بهتر و بیشتر از زحمات پژوهشی صورت گرفته، نظر بر این است که تخفیف 20 درصدی برای مقالات ارسالی از سوی دانشجویان اعمال گردد.

ضمنا لازم به ذکر است، هزینه کارگاه ها به صورت مجزا بوده و برای شرکت در کنفرانس و نیز کارگاه هزینه های آن ها به صورت جدا اخذ می گردد.

کسانی که در دومین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار مقاله شرکت داده باشند در صورت تایید و پرداخت وجه مقاله نیازی به پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس نخواهند داشت.