محل تشكيل دوره آموزشي: کارگاه جنبی دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار

گروه هدف:

1- كليه كاركناني كه در زير مجموعه شركت ملی صنایع پتروشیمی دست اندركار انجام و نظارت بر گزارشات EIA (از مرحله تهيه قرارداد اخذ مشاور تا بررسي و تاييد گزارش EIA) مي باشند.

2- دانشجویان علاقمند و کارشناسان شاغل در شرکت های مشاور تهیه کننده گزارشات EIA پروژه های پتروشیمی