چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در نشریه "مهندسی شیمی ایران" بازگشت

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می‌رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با نشریه مهندسی شیمی ایران، مقالات برگزیده در این کنفرانس در شماره های آتی این نشریه به چاپ خواهند رسید. لذا از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد نسبت به ارسال آثار باکیفیت خود به دبیرخانه کنفرانس اقدام نمایند.

تاریخ خبر:  1395/08/22