قابل توجه عزیزان علاقه‌مند به شرکت در کارگاه‌های تخصصی بازگشت

کارگاه های تخصصی برنامه ریزی شده در صورت ثبت نام تا حد نصاب تشکیل خواهند شد.

در صورتی که کارگاهی به حد نصاب تشکیل نرسد وجه پرداختی ثبت نام کننده مسترد خواهد گردید.

تاریخ خبر:  1395/08/23