مهلت و نحوه ارسال مقالات بازگشت

طبق زمان­‌بندی اعلام شده، آخرین مهلت ارسال مقالات 3 آذر می‌­باشد. ضمناً، پژوهشگران و دانشجویان گرامی در نظر داشته باشند که فایل ارسالی باید شامل چکیده و نیز اصل مقاله در دو فایل جداگانه طبق فرمت‌های خواسته شده در سامانه ثبت نام باشد و ارسال چکیده به تنهایی مورد قبول نخواهد بود. جهت ارسال مقالات، پس از ثبت نام در سامانه، طبق راهنمای ارسال مقالات استفاده عمل نمایید.

تاریخ خبر:  1395/08/19