تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات بازگشت

با توجه به استقبال پژوهشگران و دانشجویان عزیز و درخواست های مکرر مبنی بر تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات برای دومین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار، مهلت ارسال مقالات با موافقت کمیته علمی کنفرانس تا 30 آذر ماه 1395 تمدید شد. لذا از عزیزان دانشجو و محققان گرامی تقاضا می شود در اسرع وقت نسبت به ارسال مقالات خود از طریق سایت کنفرانس اقدام نمایند.

 

تاریخ خبر:  1395/09/15