اولین گردهمایی فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی شیمی بازگشت

اولین گردهمایی فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی شیمی در تاریخ 1395/10/29 از ساعت 15 الی 17 همزمان با اختتامیه دومین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار برگزار می گردد.

تاریخ خبر:  1395/10/14