کارگاه روش های هدف گذاری و برنامه ریزی بهبود عملکردمحیط زیستی صنایع پتروشیمی بازگشت

برگزاری کارگاه روش های هدف گذاری و برنامه ریزی بهبود عملکردمحیط زیستی صنایع پتروشیمی به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب لغو شده است . با ثبت نام کنندگان در این کارگاه برای انجام هماهنگی های لازم تماس حاصل می شود.

تاریخ خبر:  1395/10/21