حضور به موقع در روزهای برگزاری کنفرانس بازگشت

طبق زمانبندی انجام شده توسط شورای کنفرانس، زمان تحویل کارت ورود و سایر ملزومات در روزهای برگزاری کنفرانس و کارگاه ها، همه روزه در ساعت 7:15 صبح خواهد بود لذا از تمامی عزیزان شرکت کننده در کنفرانس و کارگاه ها خواهشمند است درزمان اعلام شده برای شرکت در کنفرانس حاضره شده تا از حضور گرم تمامی دانشجویان، دانشگاهیان و محققان عزیز در افتتاحیه دومین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار بهره مند باشیم.

 

با تشکر

دبیرخانه دومین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار

تاریخ خبر:  1395/10/21