آغاز دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار بازگشت

دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار با حضور دکتر معصومه ابتکار معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و متخصصان ایرانی و خارجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد.

تاریخ خبر:  1395/10/28