بیانات سرکار خانم مهندس شاهدائی؛ مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشمی در دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار بازگشت

 

مهمترین رکنی که اقتصاد کشور به آن وابسته است نفت و گاز است، و ما در جهت بهره برداری از منابع گازی رتبه یک را داریم که باید از این سرمایه به درستی استفاده کنیم. در جهت سیاست هایی که مقام معظم رهبری در جهت اقتصاد مقاومتی  ابلاغ کردند، یکی از این ها کاهش خام فروشی بوده، به این صورت که نفت و گاز را به صورت خام صادر نکرده و آن ها را تبدیل کرده و ارزش افزوده ایجاد کنیم و ایجاد این ارزش افزوده با صنعت پتروشیمی پیش می آید. پس ناگزیر هستیم برای ادامه ی چرخه اقتصادی این کشور به سمت صنعت پتروشیمی برویم.

بحث دیگری که وجود دارد کاهش ذخیره انرژی است. یکی از پروژه هایی که در این زمینه می توان نام برد  بحث به دام اندازی co2 است که به عنوان نمونه در یک واحد کوچک در پتروشیمی در کرمانشاه اجرا شده است، که co2 ای که از فلر تولید می شود را به دام انداخته و با آمونیاک موجود، اوره تولید کردند. نمونه پیشرفته همین تکنولوژی در عسلویه تعریف شده است که با جمع آوری هیدروژن و co2 آزاد شده یک واحد تولید اوره تعریف شود.

در حال حاضر با سازمان حفاظت محیطزیست در حال امضای تفاهم نامه ای هستیم که پیوست این تفاهم نامه حداقل 20 پروژه محیطزیستی است که با همکاری دانشگاهها و خود صنعت پتروشیمی اجرایی خواهند شد.

مهمترین محورهایی که در این همایش تعریف شده است: تاثیر ملاحظات محیط زیستی بر بازار محصولات پتروشیمی، محصولات فرآیندها و تکنولوژی سبز، بهینهسازی مصرف منابع، بازیابی و بازچرخانی مواد و کاهش دور ریز هاست، این ها همه مواردی است که صنعت به آن مبتلا است و انتظار ما این است که این ارتباط نزدیک و تنگاتنگ صنعت بتواند این مشکلات را حل کند و بتوانیم این پروژه ها را در سطح کلان پیاده کنیم.

 


تاریخ خبر:  1395/11/13