موضوعات پنل

پنل تخصصی اول: گازهای گلخانه ای: فرصت ها و تهدیدها

دبیر پنل: جناب آقای دکتر ناصری

اعضا :

 • نماینده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • نماینده HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • نماینده مجلس شورای اسلامی
 • نماینده سازمان حفاظت محیط زیست
 • نماینده بخش خصوصی

پنل تخصصی دوم: فنآوری های سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

دبیر پنل: جناب آقای دکترسیدعباس شجاع الساداتی

اعضا :

 • مدیر برنامه ریزی و توسعه صنایع پتروشیمی
 • مدیر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
 • نماینده سازمان حفاظت محیط زیست
 • نماینده بخش خصوصی

پنل تخصصی سوم:دی اکسید کربن: جداسازی، ذخیره‌سازی و تکنولوژی­های تبدیل وکاربرد آن

دبیر پنل: جناب آقای مهندس شهرکی

اعضا :

 • نماینده پژوهشگاه صنعت نفت
 • نماینده HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • مدیر برنامه ریزی و توسعه پتروشیمی
 • نماینده سازمان حفاظت محیط زیست
 • نماینده بخش خصوصی