شرایط حمایت

شرایط حمایت مالی از : اولین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژیهای سبز برای آینده پایدار

(آبانماه 94 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

sponser

SPONSER 2

بسته های حمایتی نقدی

نهادها، سازمانها، موسسات و شرکتها در صورت تمایل میتوانند حمایت مالی همایش را در تمام طول مدت سازماندهی و برگزاری آن عهده دار بوده و به عنوان حامی همایش، معرفی گردند. بر اساس تمایل و بودجه در نظر گرفته شده، واحدهای علاقه مند در 4 گروه الماس، طلا، نقره و برنز جدول حامیان قرار میگیرند. برای هر یک از این گروه ها چهارچوب و محدودهای تعریف شده و مبلغی نیز تعیین شده است. قابل ذکر است که شرکتهای علاقه مند  که تمایل دارند به عنوان حامی این همایش، معرفی شوند ولی بودجه کمتری را برای این منظور در نظر گرفتهاند، میتوانند نظرات و خواسته های خود را با دبیرخانه مطرح نموده و بر اساس توافق حاصل، هزینه های مربوط به تبلیغات موردنظر را پرداخت نمایند. بدیهی است که با توجه به برگزاری این همایش در سطح ملی و حضور شرکتکنندگان بسیار زیاد و فعالان زیستمحیطی، در کانون توجهات قرار خواهند گرفت، نام و نشانه حامیان در اقلام چاپی و تبلیغاتی همایش معرفی و نمایان خواهد شد: از جمله پوستر، دعوتنامه، بیلبوردهای شهری، مبادی و همچنین پوشش رسانهای شامل صدا و سیما (شبکه های فارسی زبان داخلی، انگلیسی و عرب زبان خارجی)، روزنامه های کثیرالانتشار پایگاه اینترنتی، خبرگزاریها و … که میزان بهره مندی حامی از این تبلیغات متناسب با سطح و درجه حمایت مالی وی از همایش خواهد بود. بنابراین هر مجموعه به نسبت توان و بودجه مالی خود میتواند محور تبلیغاتی همایش را به سمت خود معطوف سازد. گفتنی است: مخاطبین این رویداد مهم علمی، مسئولین کشوری و مدیران و کارشناسان محیط زیست و صنعت نفت، دانشجویان، اعضای هیئت علمی خواهند بود.

شایان ذکر است:

در حقیقت حضور حامی در همایش، مدتها پیش از شروع همایش و همزمان با آغاز امور اجرایی و اطلاعرسانی برپایی همایش، تحقق مییابد و هرگونه فعالیت تبلیغاتی که کمیته اجرایی در طول این مدت و تا پس از پایان همایش، انجام میدهد، حامی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم از آثار و منافع آن بهره مند میگردد.

بسته های حمایتی غیرنقدی

پکیج میان وعده شرکت کنندگان ( تعداد 1000 بسته در 2 روز برگزاری)

■ امکان توزیع تراکت و نمونه های تبلیغاتی در بسته ها

تأمین وعده غذایی صبحانه شرکتکنندگان (تعداد 1000 بسته در 2 روز برگزاری)

■ اجازه قرار دادن استندهای تبلیغاتی در داخل سالن غذاخوری تا حداکثر 5 استند

تأمین وعده غذایی ناهار شرکتکنندگان (تعداد 1000 بسته در 2 روز برگزاری)

■ اجازه قرار دادن استندهای تبلیغاتی در داخل سالن غذاخوری تا حداکثر 5 استند

تأمین وعده غذایی ضیافت شام(تعداد 200 بسته در 1 روز برگزاری)

■ اجازه قرار دادن استندهای تبلیغاتی در داخل سالن غذاخوری تا حداکثر 5 استند

تأمین پکیج یادبود اهدایی به شرکت کنندگان(تعداد 500 پکیج)