سخنرانان کلیدی

modaresi

جناب آقای دکتر حسن مدرسی

مدیر فروش محصولات/ متانول در شرکت تاپسو (Topsøe) دانمارک

فوق دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه فنی دانمارک

1440097686319

جناب آقای پرفسور محمود صباحی

استاد همکار در دانشکده مهندسی شیمی لویزیانای امریکا (LSU)

سرگروه شیمی سبز البمارل امریکا و برنامه های مهندسی سبز

سرکار خانم دکتر مریم قدردان

پژوهشگر ارشد در شرکت استات اویل نروژ

فوق دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه آخن آلمان

دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت نروژ (NTNU)

faramarzi

سرکار خانم دکتر لیلا فرامرزی

پژوهشگر ارشد در شرکت استات اویل نروژ

فوق دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه فنی دانمارک

مهندس سابق در زمینه توسعه محصول در دوسان بابکوک، گلاسکو در بریتانیا